ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  της δημοτικής παράταξης ΜΑΖΙ  ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ

Με το  νέο θεσμικό πλαίσιο «Κλεισθένης» οι αυτοδιοικητικές εκλογές γίνονται για πρώτη φορά με το σύστημα της απλής αναλογικής, οι κοινότητες αποκτούν  περισσότερη αυτονομία και επιπλέον θεσμοθετείται  η σύγκλιση  των λαϊκών συνελεύσεων και η διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων. Η χρηματοδοτική νομοθέτηση της  κατάρτισης  χωροταξικού σχεδιασμού εντός τριετίας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία των προγραμμάτων «Φιλόδημος», το νέο ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon, Interreg, Urban, Urbact, Life κ.ά. δίνουν ευκαιρίες υλοποίησης σε πολλούς από τους προγραμματικούς μας άξονες, στα χέρια μιας ικανής δημοτικής αρχής.

Ο λαός της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων δεν πρέπει να ξεχάσει ότι η Νάξος ήταν τελευταία στις Κυκλάδες στην απορρόφηση κονδυλίων (554.000 ευρώ) έναντι της Αμοργού (7.022.200 ευρώ), πράγμα που αποδεικνύει την ανικανότητα της προηγούμενης δημοτικής αρχής.

Η Προγραμματική μας Πρόταση  θα αποτελέσει πρόκριμα του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου 2020-2025, που θα εκπονηθεί άμεσα και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

 

Το πρόγραμμά μας κινείται σε τέσσερα πεδία δράσης:

Α. Εδραίωση ενός δημοκρατικού Δήμου, λειτουργικού και αποτελεσματικού

Β. Προστασία περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

Γ. Ανάπτυξη Κοινωνικής Πολιτικής

Δ. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης

Α. Εδραίωση ενός δημοκρατικού Δήμου, λειτουργικού και αποτελεσματικού

Εισαγωγή

Ο  Δήμος είναι το «Κυβερνείο» των νησιών μας. Αποτελεί το κοντινότερο στον πολίτη επίπεδο διακυβέρνησης. Από τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητά του εξαρτάται η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας και κατά συνέπεια η ομαλή διαβίωση και η ποιότητα ζωής των δημοτών. Πολιτική επιλογή και κορυφή των  προτεραιοτήτων μας αποτελεί η δημοκρατική λειτουργία του Δήμου, με εξασφαλισμένη την ουσιαστική συμμετοχή των δημοτών και τον έλεγχο από αυτούς.

Εδραίωση ενός δημοκρατικού Δήμου, λειτουργικού και αποτελεσματικού

Εισαγωγή

Ο  Δήμος είναι το «Κυβερνείο» των νησιών μας. Αποτελεί το κοντινότερο στον πολίτη επίπεδο διακυβέρνησης. Από τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητά του εξαρτάται η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας και κατά συνέπεια η ομαλή διαβίωση και η ποιότητα ζωής των δημοτών. Πολιτική επιλογή και κορυφή των  προτεραιοτήτων μας αποτελεί η δημοκρατική λειτουργία του Δήμου, με εξασφαλισμένη την ουσιαστική συμμετοχή των δημοτών και τον έλεγχο από αυτούς.

Β. Προστασία περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

Εισαγωγή

Στη δημοτική παράταξη ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ θεωρούμε ότι Ανάπτυξη είναι η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας των νησιών μας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό, ανθρωπογενές, οικιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Είναι η κατασκευή έργων και υποδομών για τις ανάγκες μας και την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων μας, στην κλίμακα και στα όρια της φέρουσας ικανότητας των νησιών μας. Είναι έργα για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και πολιτισμικών μας πόρων, έργα για τις μετακινήσεις και την επικοινωνία των συμπολιτών μας, έργα για την παιδεία την υγεία τον αθλητισμό, έργα για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου μας χρόνου και τέλος έργα για την ποιότητα της ζωής μας.

Εισαγωγή

Στις άμεσες προτεραιότητες της νέας δημοτικής αρχής θα τεθεί η καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων, ακόμα και όσων δεν ευρίσκονται στην ευθύνη συντήρησης ή και λειτουργίας του Δήμου. Είναι αυτονόητο ο δήμος να ενδιαφερθεί για την συντήρηση ή επέκταση του επαρχιακού οδικού δικτύου, για τις υποδομές των δικτύων τηλεπικοινωνιών, των κεραιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος, για τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Για τις δημοτικές υποδομές, μετά την καταγραφή – αποτύπωση, επαναξιολογούνται αναγκαιότητες, μεγέθη, ελλείψεις, σχέσεις κόστους απόδοσης και προκηρύσσονται μελέτες για συντηρήσεις, επεκτάσεις ή στα πλαίσια υλοποίησης χωροταξικών ή εφαρμογής πολεοδομικών μελετών, η σχεδίαση νέων.

Εισαγωγή

Για τη δημοτική παράταξη ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ το ζήτημα του Νερού είναι ουσιαστικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου, όχι μόνο για λόγους βιωσιμότητας αλλά και για την διατήρηση του επιπέδου της ποιότητας της ζωής του.

Το νερό δεν είναι ένας φυσικός πόρος προς άντληση, εκτροπή και επεξεργασία για χάρη της αλόγιστης ανθρώπινης κατανάλωσης. Η πολιτική αυτή αγνόησε την αξία των περιβαλλοντικών ορίων και οδήγησε σε τραγικά αδιέξοδα.

Στη Νάξο (περιοχή Τουμπακάδες) οι γεωτρήσεις από τα 50 μέτρα της δεκαετίας του 80, έφτασαν τα 600 μέτρα. Σαν τραγική συνέπεια της υπεράντλησης (3,00 Μμ3) εμφανίζεται η υφαλμύριση του υπόγειου υδροφορέα όπως στην περιοχή του λιβαδιού και όπως η μη αναστρέψιμη στην περιοχή Εγγαρών.

Η δημοτική παράταξη ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ εκτιμά ότι Νερό στη Νάξο έχουμε αρκετό, αλλά έλλειψε η σωστή διαχείριση.

Η ανικανότητα της απερχόμενης δημοτικής αρχής δίψασε τους δημότες.

Ανάπτυξη και Χωροταξία

Εισαγωγή

Στη δημοτική παράταξη ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ θεωρούμε ότι Ανάπτυξη είναι η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας των νησιών μας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό, ανθρωπογενές, οικιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Είναι η κατασκευή έργων και υποδομών για τις ανάγκες μας και την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων μας, στην κλίμακα και στα όρια της φέρουσας ικανότητας των νησιών μας. Είναι έργα για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και πολιτισμικών μας πόρων, έργα για τις μετακινήσεις και την επικοινωνία των συμπολιτών μας, έργα για την παιδεία την υγεία τον αθλητισμό, έργα για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου μας χρόνου και τέλος έργα για την ποιότητα της ζωής μας.

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Εισαγωγή

Στις άμεσες προτεραιότητες της νέας δημοτικής αρχής θα τεθεί η καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων, ακόμα και όσων δεν ευρίσκονται στην ευθύνη συντήρησης ή και λειτουργίας του Δήμου. Είναι αυτονόητο ο δήμος να ενδιαφερθεί για την συντήρηση ή επέκταση του επαρχιακού οδικού δικτύου, για τις υποδομές των δικτύων τηλεπικοινωνιών, των κεραιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος, για τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Για τις δημοτικές υποδομές, μετά την καταγραφή – αποτύπωση, επαναξιολογούνται αναγκαιότητες, μεγέθη, ελλείψεις, σχέσεις κόστους απόδοσης και προκηρύσσονται μελέτες για συντηρήσεις, επεκτάσεις ή στα πλαίσια υλοποίησης χωροταξικών ή εφαρμογής πολεοδομικών μελετών, η σχεδίαση νέων.

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Εισαγωγή

Για τη δημοτική παράταξη ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ το ζήτημα του Νερού είναι ουσιαστικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου, όχι μόνο για λόγους βιωσιμότητας αλλά και για την διατήρηση του επιπέδου της ποιότητας της ζωής του.

Το νερό δεν είναι ένας φυσικός πόρος προς άντληση, εκτροπή και επεξεργασία για χάρη της αλόγιστης ανθρώπινης κατανάλωσης. Η πολιτική αυτή αγνόησε την αξία των περιβαλλοντικών ορίων και οδήγησε σε τραγικά αδιέξοδα.

Στη Νάξο (περιοχή Τουμπακάδες) οι γεωτρήσεις από τα 50 μέτρα της δεκαετίας του 80, έφτασαν τα 600 μέτρα. Σαν τραγική συνέπεια της υπεράντλησης (3,00 Μμ3) εμφανίζεται η υφαλμύριση του υπόγειου υδροφορέα όπως στην περιοχή του λιβαδιού και όπως η μη αναστρέψιμη στην περιοχή Εγγαρών.

Η δημοτική παράταξη ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ εκτιμά ότι Νερό στη Νάξο έχουμε αρκετό, αλλά έλλειψε η σωστή διαχείριση.

Η ανικανότητα της απερχόμενης δημοτικής αρχής δίψασε τους δημότες.

Γ. Ανάπτυξη Κοινωνικής Πολιτικής

Εισαγωγή

Οι προγραμματικοί μας άξονες για την Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

 1. Η διεκδίκηση  της αυτονομίας του Νοσοκομείου της Νάξου, κυρίως για λόγους διοικητικής εγγύτητας και αυτοτέλειας. Υγειονομική θωράκιση της ορεινής Νάξου, αναβάθμιση των Π.Ι. και στελέχωσή τους, συμβολή στην υγειονομική σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων, εν αναμονή των πλωτών ασθενοφόρων.
 2. Η στήριξη του Νοσοκομείου  με την παροχή κινήτρων για την προσέλευση και την παραμονή γιατρών. Να συνεχιστεί η παροχή επιδόματος στους  επικουρικούς γιατρούς και να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασής του και στους μόνιμους, δεδομένης της δυσκολίας στέγασης και του κόστους διαβίωσης στον τουριστικό Δήμο μας.
 3. Η   υποστήριξη και προσφορά των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στη συντήρηση και την επίλυση τυχόν προβλημάτων στα κτίρια του Νοσοκομείου. Η συντήρηση και διατήρηση σε αξιοπρεπές επίπεδο των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αγροτικών Ιατρείων.

Εισαγωγή

Οι προγραμματικοί μας άξονες για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Ο αθλητισμός είναι σοβαρός παράγοντας στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των νέων, παράγοντας υγείας σε όλες τις ηλικίες, συντελεστής  μιας λειτουργικής και δραστήριας κοινωνίας, χώρος διαπαιδαγώγησης της νεολαίας  στην ευγενή προσπάθεια και άμιλλα. Αποτελεί αντίδοτο στους σκοτεινούς δρόμους των εξαρτήσεων και των ουσιών. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι και νέες στρέφονται στον αθλητισμό, με ιδιαίτερες επιδόσεις. Οι υπάρχουσες αθλητικές υποδομές του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν  είναι δυνατόν πλέον να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες διαρκώς ανάγκες των δημοτών.

Η δημοτική παράταξη «ΜΑΖΙ  ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός συνόλου αθλητικών υποδομών ορθολογικά κατανεμημένων σε όλο το Δήμο.

Εισαγωγή

Οι προγραμματικοί μας άξονες για την ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο Δήμος, στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής και των δικαιοδοσιών του, εκτιμά πως τα θέματα της παιδείας και εκπαίδευσης, έχουν ύψιστη σημασία για το πολιτιστικό και αναπτυξιακό μέλλον του τόπου και αποτελούν σπουδαία άυλη επένδυση.

Εισαγωγή

Οι προγραμματικοί μας στόχοι για τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Το πλούσιο ιστορικό απόθεμα της Νάξου, των νησιών και ο λαϊκός μας πολιτισμός με την αναγνωρισμένη παγκόσμια αξία τους, αποτελούν πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και βασικό στοιχείο του οράματος για  ένα νέο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ με την σωστή αξιοποίηση του, την ενίσχυση του με προσωπικό, χρηματοδότηση και μέσα,  είναι ο φορέας συντονισμού και υλοποίησης της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εισαγωγή

Οι προγραμματικοί μας άξονες για την Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

 1. Η διεκδίκηση  της αυτονομίας του Νοσοκομείου της Νάξου, κυρίως για λόγους διοικητικής εγγύτητας και αυτοτέλειας. Υγειονομική θωράκιση της ορεινής Νάξου, αναβάθμιση των Π.Ι. και στελέχωσή τους, συμβολή στην υγειονομική σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων, εν αναμονή των πλωτών ασθενοφόρων.
 2. Η στήριξη του Νοσοκομείου  με την παροχή κινήτρων για την προσέλευση και την παραμονή γιατρών. Να συνεχιστεί η παροχή επιδόματος στους  επικουρικούς γιατρούς και να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασής του και στους μόνιμους, δεδομένης της δυσκολίας στέγασης και του κόστους διαβίωσης στον τουριστικό Δήμο μας.
 3. Η   υποστήριξη και προσφορά των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στη συντήρηση και την επίλυση τυχόν προβλημάτων στα κτίρια του Νοσοκομείου. Η συντήρηση και διατήρηση σε αξιοπρεπές επίπεδο των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αγροτικών Ιατρείων.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Εισαγωγή

Οι προγραμματικοί μας άξονες για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Ο αθλητισμός είναι σοβαρός παράγοντας στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των νέων, παράγοντας υγείας σε όλες τις ηλικίες, συντελεστής  μιας λειτουργικής και δραστήριας κοινωνίας, χώρος διαπαιδαγώγησης της νεολαίας  στην ευγενή προσπάθεια και άμιλλα. Αποτελεί αντίδοτο στους σκοτεινούς δρόμους των εξαρτήσεων και των ουσιών. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι και νέες στρέφονται στον αθλητισμό, με ιδιαίτερες επιδόσεις. Οι υπάρχουσες αθλητικές υποδομές του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν  είναι δυνατόν πλέον να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες διαρκώς ανάγκες των δημοτών.

Η δημοτική παράταξη «ΜΑΖΙ  ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός συνόλου αθλητικών υποδομών ορθολογικά κατανεμημένων σε όλο το Δήμο.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Εισαγωγή

Οι προγραμματικοί μας άξονες για την ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο Δήμος, στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής και των δικαιοδοσιών του, εκτιμά πως τα θέματα της παιδείας και εκπαίδευσης, έχουν ύψιστη σημασία για το πολιτιστικό και αναπτυξιακό μέλλον του τόπου και αποτελούν σπουδαία άυλη επένδυση.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εισαγωγή

Οι προγραμματικοί μας στόχοι για τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Το πλούσιο ιστορικό απόθεμα της Νάξου, των νησιών και ο λαϊκός μας πολιτισμός με την αναγνωρισμένη παγκόσμια αξία τους, αποτελούν πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και βασικό στοιχείο του οράματος για  ένα νέο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ με την σωστή αξιοποίηση του, την ενίσχυση του με προσωπικό, χρηματοδότηση και μέσα,  είναι ο φορέας συντονισμού και υλοποίησης της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου.

ΔΕνίσχυση της τοπικής οικονομίας – απασχόλησης

Εισαγωγή

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. Η  κατεύθυνση παραγωγής ποιοτικών και βιολογικών τοπικών προϊόντων, η πιστοποίησή τους (Π.Ο.Π) και η σύνδεση τους με τον τριτογενή τομέα, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, το εμπόριο  και οι εξαγωγές αποτελούν αναπτυξιακό άξονα της νέας δημοτικής αρχής και στοιχείο προβολής της πολιτιστικής και φυτικής μας κληρονομιάς. Στήριξη των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων, οργάνωση του θεσμού των λαϊκών αγορών
 2. Κατασκευή ΚΕΓΕ στο Σαγκρί, σε συνεργασία με το υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, ως χώρου συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε νέες τεχνολογίες, καλλιέργειες αλλά και σε τρέχοντα προγράμματα του πρωτογενούς τομές
 3. Καθορισμός ζωνών για την χρήση της αγροτικής γης και ταυτόχρονα σχεδιασμός των αγροτικών δρόμων, βελτίωση των υπαρχόντων και κατασκευή νέων

Εισαγωγή

 1. Στήριξη της μεταποίησης και προβολή των προϊόντων της τοπικής βιοτεχνίας
 2. Υποστήριξη των γυναικείων συνεταιρισμών, προβολή και ανάδειξη της τοπικής υφαντικής τέχνης
 3. Αξιοποίηση της σμύριδας, σε συνεργασία με τα σωματεία τους και μαρμάρου, καθώς και των ορυκτών πόρων (προσδιορισμός λατομικών δράσεων)

Εισαγωγή

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για την πλειοψηφία του πληθυσμού στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες.

Τα τελευταία χρόνια, η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να κατανοήσει τις μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο τουριστικού προϊόντος  έχει οδηγήσει σε σωρεία λαθών και παραλείψεων στον τομέα της καθαριότητας, του κυκλοφοριακού, του νερού κ.ά. ενώ δεν έχει γίνει καμία απολύτως προσπάθεια να εκπονηθεί ένας σοβαρός Στρατηγικός Σχεδιασμός για τον τουρισμό που θα περιλαμβάνει το Χωροταξικό, τις τουριστικές υποδομές, τους ανθρώπινους πόρους και πώς εκείνοι θα πρέπει να κατανεμηθούν, το marketing και κυρίως την τουριστική χωρητικότητα.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εισαγωγή

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. Η  κατεύθυνση παραγωγής ποιοτικών και βιολογικών τοπικών προϊόντων, η πιστοποίησή τους (Π.Ο.Π) και η σύνδεση τους με τον τριτογενή τομέα, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, το εμπόριο  και οι εξαγωγές αποτελούν αναπτυξιακό άξονα της νέας δημοτικής αρχής και στοιχείο προβολής της πολιτιστικής και φυτικής μας κληρονομιάς. Στήριξη των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων, οργάνωση του θεσμού των λαϊκών αγορών
 2. Κατασκευή ΚΕΓΕ στο Σαγκρί, σε συνεργασία με το υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, ως χώρου συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε νέες τεχνολογίες, καλλιέργειες αλλά και σε τρέχοντα προγράμματα του πρωτογενούς τομές
 3. Καθορισμός ζωνών για την χρήση της αγροτικής γης και ταυτόχρονα σχεδιασμός των αγροτικών δρόμων, βελτίωση των υπαρχόντων και κατασκευή νέων
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εισαγωγή

 1. Στήριξη της μεταποίησης και προβολή των προϊόντων της τοπικής βιοτεχνίας
 2. Υποστήριξη των γυναικείων συνεταιρισμών, προβολή και ανάδειξη της τοπικής υφαντικής τέχνης
 3. Αξιοποίηση της σμύριδας, σε συνεργασία με τα σωματεία τους και μαρμάρου, καθώς και των ορυκτών πόρων (προσδιορισμός λατομικών δράσεων)
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εισαγωγή

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για την πλειοψηφία του πληθυσμού στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες.

Τα τελευταία χρόνια, η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να κατανοήσει τις μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο τουριστικού προϊόντος  έχει οδηγήσει σε σωρεία λαθών και παραλείψεων στον τομέα της καθαριότητας, του κυκλοφοριακού, του νερού κ.ά. ενώ δεν έχει γίνει καμία απολύτως προσπάθεια να εκπονηθεί ένας σοβαρός Στρατηγικός Σχεδιασμός για τον τουρισμό που θα περιλαμβάνει το Χωροταξικό, τις τουριστικές υποδομές, τους ανθρώπινους πόρους και πώς εκείνοι θα πρέπει να κατανεμηθούν, το marketing και κυρίως την τουριστική χωρητικότητα.