ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοτική Παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε»

Υποψήφιος Δήμαρχος Λεονάρδος Χατζηανδρέου

Ζούμε σε έναν τόπο με μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες, με πλούσιο και ευαίσθητο περιβάλλον, με μακρόχρονη ιστορία και πολιτισμό. Συγχρόνως με πολλά προβλήματα ως αποτέλεσμα της άναρχης ανάπτυξης και της αδυναμίας διαχείρισής τους από τις δημοτικές αρχές των τελευταίων χρόνων. Ευκαιρίες που δόθηκαν από χρηματοδοτικά εργαλεία παλαιά και νέα, εθνικά και ευρωπαϊκά, πήγαν χαμένες.

Η Νάξος, την τελευταία οκταετία, καταδικάστηκε στη στασιμότητα, στη μετριότητα, στη σχετική οπισθοδρόμηση. Εντάθηκαν οι ανισότητες  μεταξύ των περιοχών του Δήμου με πιο χαρακτηριστική την εγκατάλειψη της ορεινής Νάξου και των μικρών νησιών.

Οι δημοτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου έχουν ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον της Νάξου και των νησιών. Θέτουν την κοινωνία μας μπροστά στα διλήμματα: Η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες θα παραμείνουν στάσιμοι ή θα απογειωθούν σε δρόμους βιώσιμης ανάπτυξης για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα; Θα παραμείνει ο τόπος εγκλωβισμένος στους ίδιους ανθρώπους  που την υποβάθμισαν ή θα προχωρήσει μπροστά με έμπειρους, γνώστες και ειδικούς;

Απέναντι στην νέα αυτή πρόκληση,  δημότες  με προσφορά  στους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εμπειρία στην αυτοδιοικητική ζωή του τόπου, από διαφορετικούς  πολιτικούς χώρους, αφετηρίες και ηλικίες, δραστηριοποιημένοι στα  κοινωνικά κινήματα της οικολογίας, του πολιτισμού, της δημόσιας ζωής, ενεργοί πολίτες και προβληματισμένοι νέοι και νέες, ενώσαμε την αγωνία μας για το παρόν και το μέλλον των νησιών μας.

Μαζί αλλάζουμε το Δήμο. Ενώνουμε τους προοδευτικούς πολίτες, που οραματίζονται την  αλλαγή της πορείας του. Δημιουργούμε ένα ρεύμα  σύνθεσης πολιτικών, πολυφωνικής δράσης ισότιμων ενεργών  δημοτών, αλληλοκατανόησης και ανοιχτών διαδικασιών, ικανό να οδηγήσει την Νάξο στον 21 αιώνα.

Μαζί αλλάζουμε το μέλλον μας βαδίζοντας σταθερά χωρίς πειραματισμούς, σε νέους δρόμους πραγματικής προόδου για τα νησιά μας, απέναντι στους εκπροσώπους της συντήρησης, που σκοπεύουν να δεσμεύσουν τον δήμο μας σε μια ακόμη  τετραετία στασιμότητας.

Μαζί αλλάζουμε τον Δήμο, από χώρο πελατειακών σχέσεων και οπισθοδρόμησης σε χώρο δημοκρατικού διαλόγου, διαφάνειας και συλλογικών αποφάσεων. Με εύρυθμη, χρηστή, διαφανή διαχείριση του Δήμου, με αποδοτικό λειτουργικό οργανισμό, προς όφελος των εργαζόμενων και των δημοτών. Με υπεράσπιση και ανάπτυξη του δημόσιου χώρου επικοινωνίας των πολιτών.

Μαζί αλλάζουμε και ζούμε το όραμά μας για την Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες του 21ου αιώνα, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο μιας ποιοτικής ζωής για μας και τα παιδιά μας, χτίζοντας ένα ασφαλές μέλλον στηριζόμενο στην επιστημονική γνώση, το σχεδιασμό, την εμπειρία και τις ανάγκες μας.

Μαζί αλλάζουμε τη Νάξο και τα νησιά σχεδιάζοντας την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών και των κλάδων της οικονομίας (τουρισμού, αγροτοκτηνοτροφίας, αλιείας, εμπορίου), πάνω σε ένα πρότυπο χωροταξικά συμβατό με τα ιδιαίτερα παραγωγικά, φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.

Μαζί αλλάζουμε τη Νάξο και τα νησιά με την ορθολογική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, της γεωργικής γης, των ενεργειακών πηγών, των απορριμμάτων. Με κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στους οικισμούς και την ύπαιθρο που θα εξυπηρετούν τον πολίτη.

Μαζί αλλάζουμε υποστηρίζοντας πολιτικές υγείας και πρόληψης, υγιεινής και ασφαλούς ποιοτικής διαβίωσης σε ανθρώπινη πόλη και χωριά, με την εξασφάλιση υποδομών  παιδείας, πολιτισμού, άθλησης και αλληλεγγύης.

Μαζί αλλάζουμε τον Δήμο προστατεύοντας το εύθραυστο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, αξιοποιώντας την πολιτιστική μας κληρονομιά, ενισχύοντας και αναδεικνύοντας την ιστορική μας ταυτότητα.

Μαζί αλλάζουμε τη Νάξο και τα νησιά με  την ανάπτυξη προνοιακών προγραμμάτων κατά της ανεργίας, κυρίως των νέων, δράσεων αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης. Με μέτρα για τις ορεινές και μικρονησιωτικές περιοχές. Με προώθηση μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυας ή κυκλικής οικονομίας.

Μαζί αλλάζουμε έχοντας επικεφαλής της ανοιχτής κοινωνικής συνεργασίας, τον Λεονάρδο Χατζηανδρέου, δημότη με πολυετή αυτοδιοικητική, πολιτική, πολιτιστική εμπειρία και πανελλήνια αναγνώριση. Η μακροχρόνια πετυχημένη δημαρχιακή του θητεία, η βαθειά γνώση της δημόσιας διοίκησης και η ωριμότητα αντιμετώπισης σύνθετων ζητημάτων αποτελεί ασφαλή επιλογή την κρίσιμη αυτή στιγμή. Επιλογή χωρίς ρίσκα, αυτοδιοικητικούς πειραματισμούς και άμετρες φιλοδοξίες. Επιλογή- εγγύηση, όχι μόνο για την πραγματοποίηση της αλλαγής στο Δήμο, αλλά και για την υλοποίηση του προγράμματος που θα απογειώσει τη Νάξο, οδηγώντας την στην  θέση που της αξίζει.