Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Οι προγραμματικοί μας άξονες για την Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

  1. Η διεκδίκηση  της αυτονομίας του Νοσοκομείου της Νάξου, κυρίως για λόγους διοικητικής εγγύτητας και αυτοτέλειας. Υγειονομική θωράκιση της ορεινής Νάξου, αναβάθμιση των Π.Ι. και στελέχωσή τους, συμβολή στην υγειονομική σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων, εν αναμονή των πλωτών ασθενοφόρων.
  2. Η στήριξη του Νοσοκομείου  με την παροχή κινήτρων για την προσέλευση και την παραμονή γιατρών. Να συνεχισθεί η παροχή επιδόματος στους  επικουρικούς γιατρούς και να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασής του και στους μόνιμους, δεδομένης της δυσκολίας στέγασης και του κόστους διαβίωσης στον τουριστικό Δήμο μας.
  3. Η   υποστήριξη και προσφορά των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στη συντήρηση και την επίλυση τυχόν προβλημάτων στα κτίρια του Νοσοκομείου. Η συντήρηση και διατήρηση σε αξιοπρεπές επίπεδο των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αγροτικών Ιατρείων.
  4. Η συνεργασία του Δήμου με το Νοσοκομείο, μέσω της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» με στόχο την διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς σε κατάκλιση, ογκολογικούς, υπέργηρους, ΑμΕΑ κ.λπ. των οποίων η μετακίνηση είναι προβληματική.
  5. Η ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής Υγείας και πρόληψης σε συνεργασία με το Νοσοκομείο και αυτόνομα (Στοματική υγιεινή, προληπτικοί έλεγχοι, καταπολέμηση της παχυσαρκίας, πρόληψη και αντιμετώπιση διαβήτη, ρόλος της σωματικής  άσκησης, ψυχική υγεία του εφήβου, εξαρτήσεις), υποστήριξη οργανώσεων με ανάλογα προγράμματα (ΘΗΣΕΑΣ).
  6. Ενίσχυση δράσεων που αφορούν τα ΑμΕΑ. Αύξηση της δυναμικότητας των ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης). Μέριμνα για κοινωνική ένταξη με προσφορά δυνατότητας απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Προσβασιμότητα σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.
  7. Αναβάθμιση δραστηριοτήτων στα ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ με στόχο την αποφυγή της περιθωριοποίησης της τρίτης ηλικίας. (Άσκηση, φυσιοθεραπεία, προγράμματα αντιμετώπισης άνοιας, δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία, καταγραφή μαρτυριών κ.λπ.).
  8. Ενδυνάμωση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και των δραστηριοτήτων της εν όψει και της κλιματικής αλλαγής