ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. Η  κατεύθυνση παραγωγής ποιοτικών και βιολογικών τοπικών προϊόντων, η πιστοποίησή τους (Π.Ο.Π) και η σύνδεση τους με τον τριτογενή τομέα, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, το εμπόριο  και οι εξαγωγές αποτελούν αναπτυξιακό άξονα της νέας δημοτικής αρχής και στοιχείο προβολής της πολιτιστικής και φυτικής μας κληρονομιάς. Στήριξη των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων, οργάνωση του θεσμού των λαϊκών αγορών
 2. Κατασκευή ΚΕΓΕ στο Σαγκρί, σε συνεργασία με το υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, ως χώρου συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε νέες τεχνολογίες, καλλιέργειες αλλά και σε τρέχοντα προγράμματα του πρωτογενούς τομές
 3. Καθορισμός ζωνών για την χρήση της αγροτικής γης και ταυτόχρονα σχεδιασμός των αγροτικών δρόμων, βελτίωση των υπαρχόντων και κατασκευή νέων
 4. Κατασκευή δημοτικού τυροκομείου στην Ορεινή Νάξο σε συνέργεια με τους τοπικούς παραγωγούς και σταθμών πρόψυξης γάλακτος
 5. Πρόκριση ενεργειών και δράσεων αποκατάστασης του κατεστραμμένου αγροτικού τοπίου, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και στα μικρά νησιά (τράφοι αγροτικών περιοχών και κτημάτων, μονοπάτια, κίνητρα για τα παλιά μιτάτα) και μέριμνα για την αντιδιαβρωτική προστασία αυτών των εκτάσεων (αναβαθμίδες)
 6. Δημιουργία συνεταιριστικής κουλτούρας και ενημέρωση των αγροτών για τα πλεονεκτήματα δημιουργίας μικρών ομάδων παραγωγών ανά προϊόν ή ανά περιοχή
 7. Ενίσχυση της Προστασίας των φυσικών μας πόρων από πυρκαγιές ή άλλου είδους επεμβάσεις και χρήση των υπηρεσιών του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών σε υπάρχουσες υποδομές
 8. Υποστηρικτικές ενέργειες για την παράκτια αλιεία
 9. Επανακαθορισμός του τρόπου διαχείρισης των Δημοτικών Σφαγείων
 10. Υποστηρικτικές ενέργειες για την αναζωογόνηση των αμπελοκαλλιεργειών (παραγωγή, τυποποίηση κρασιού και ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών). Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού από τοπικές ποικιλίες
 11. Λειτουργία Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα, στα πλαίσια του δημοτικού συμβουλίου
 12. Υποστήριξη και προστασία μελισσοκομίας