ΠΑΙΔΕΙΑ

Οι προγραμματικοί μας άξονες για την ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο Δήμος, στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής και των δικαιοδοσιών του, εκτιμά πως τα θέματα της παιδείας και εκπαίδευσης, έχουν ύψιστη σημασία για το πολιτιστικό και αναπτυξιακό μέλλον του τόπου και αποτελούν σπουδαία άυλη επένδυση.

Για το σκοπό αυτό στοχεύει στην:

 1. Ενίσχυση της συνεργασίας των φορέων της εκπαίδευσης με τον Δήμο, μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανά του. Ουσιαστική λειτουργία της δημοτικής επιτροπής παιδείας και των σχολικών επιτροπών. Θέσπιση, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τα προβλήματα της παιδείας και εκπαίδευσης, τακτικών συνελεύσεων με τη συμμετοχή όλων των φορέων εκπαίδευσης, των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, των δεκαπενταμελών συμβουλίων, με την ευθύνη του Δήμου
 2. Έγκαιρη καταγραφή των προβλημάτων των υλικοτεχνικών υποδομών, επεξεργασία και ιεράρχηση των προβλημάτων με προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Ενημέρωση και δημοσιοποίηση χρονοδιαγράμματος σε κάθε σχολική μονάδα σχετικά με την έναρξη και την πορεία των παρεμβάσεων στις υλικοτεχνικές υποδομές των σχολείων και των σχετικών προμηθειών.
 3. Επαρκή και ασφαλή δρομολόγια για την μεταφορά των μαθητών
 4. Εκσυγχρονισμός, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων
 5. Παρέμβαση, ώστε τα κυλικεία να αποτελέσουν χώρους διατροφικής εκπαίδευσης των μαθητών και οι σχολικές αυλές χώρο οικολογικής και περιβαλλοντικής διαπαιδαγώγησης.
 6. Έναρξη διαδικασιών για χωροθέτηση και κατασκευή νέου σχολικού κτηρίου για τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 7. Επαναλειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαγκάκη και αναδημιουργία Παιδικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Δημιουργία κινητής βιβλιοθήκης με την συνεργασία των ήδη υπαρχόντων σχολικών βιβλιοθηκών στα χωριά και την ενδοχώρα.
 8. Λειτουργία Οργανισμού Βιβλιοθηκών στα πλαίσια του Δήμου με στόχο σε πρώτο πλάνο τη δημιουργία βάσης δεδομένων των βιβλίων που υπάρχουν στο νησί
 9. Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), εξυπηρετώντας και τα γειτονικά νησιά
 10. Επανακαθορισμός των δομών της Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύνδεσή τους με τις παραγωγικές δραστηριότητες και ανάγκες του τόπου
 11. Δημιουργία, στα πλαίσια του Δήμου, περιβάλλοντος καινοτομίας και δημιουργικότητας στο πεδίο των τεχνών, των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, κυρίως για νέους και ανέργους
 12. Επέκταση της επιδότησης ενοικίου από το Δήμο και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
 13. Υποστήριξη , στελέχωση και αναβάθμιση της λειτουργίας του ΚΔΑΠ, των σχολείων ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, καθώς και λειτουργία ΚΔΑΠ ατόμων με ειδικές ανάγκες
 14. Υποστήριξη του δίκαιου αιτήματος δημιουργίας εκπαιδευτικών δομών για ενήλικες και ανήλικους εργαζομένους (Εσπερινό Γενικό Λύκειο στη Χώρα της Νάξου & Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο στο Φιλώτι Νάξου)
 15. Δημιουργία και ενίσχυση συμπληρωματικών εκπαιδευτικών θεσμών, όπως προγραμμάτων δια βίου μάθησης, διαρκούς εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης, προγραμμάτων επανένταξης ανέργων στο εργασιακό περιβάλλον, κοινωνικής προσαρμογής και ψυχολογικής υποστήριξης μεταναστών, προσφύγων, αλλοδαπών, δημιουργία θερινών σχολείων κ.λπ.