ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων

Στις άμεσες προτεραιότητες της νέας δημοτικής αρχής θα τεθεί η καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων, ακόμα και όσων δεν ευρίσκονται στην ευθύνη συντήρησης ή και λειτουργίας του Δήμου. Είναι αυτονόητο ο δήμος να ενδιαφερθεί για την συντήρηση ή επέκταση του επαρχιακού οδικού δικτύου, για τις υποδομές των δικτύων τηλεπικοινωνιών, των κεραιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος, για τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Για τις δημοτικές υποδομές, μετά την καταγραφή – αποτύπωση, επαναξιολογούνται αναγκαιότητες, μεγέθη, ελλείψεις, σχέσεις κόστους απόδοσης και προκηρύσσονται μελέτες για συντηρήσεις, επεκτάσεις ή στα πλαίσια υλοποίησης χωροταξικών ή εφαρμογής πολεοδομικών μελετών, η σχεδίαση νέων.

Στα πλαίσια αυτών των δράσεων  σχεδιάζονται και προκηρύσσονται  μελέτες ή έργα:

  1. Αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών, με εξ αρχής στόχο την επανάχρηση των επεξεργασμένων λυμάτων για όσους οικισμούς ή οικιστικά σύνολα δεν διαθέτουν
  2. Αντικατάστασης ή επέκτασης παλαιών δικτύων ύδρευσης (τα περισσότερα της δεκαετίας του 60), και συντήρησης δεξαμενών ύδρευσης οικισμών
  3. Περιφερειακών – παρακαμπτήριων στα χωριά Γαλανάδο, Γλινάδο, Κυνίδαρο, Βίβλο, Χαλκί, Κεραμί και Φιλώτι
  4. Συντήρησης – σταθεροποίησης επιφανειών και πρανών και κατασκευής τεχνικών έργων διευθέτησης ομβρίων, σε όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο
  5. Κατασκευής ή ολοκλήρωσης δρόμων πρόσβασης στους οικισμούς και τα μνημεία.

Στα αναπτυξιακά πλαίσια που θα καθορίσει η χωροταξική μελέτη, θα μελετηθούν ή και θα  δημοπρατηθούν:

  1. Έργα αγροτικής οδοποιίας στο σύνολο των νησιών του δήμου
  2. Έργα κατασκευής λιμνοδεξαμενών με αντίστοιχα δίκτυα, σε Νάξο και νησιά των μικρών Κυκλάδων, με εξέταση της δυνατότητας και του τρόπου μεταφοράς σε αυτά
  3. Έργα επέκτασης δικτύων μεταφοράς ενέργειας με ενθάρρυνση δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων και συγκρότησης ομάδων παραγωγών, καθώς και έργα αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας
  4. Έργα λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών χερσαίων ζωνών με προβλέψεις ανάπτυξης οικιστικών συνόλων και ταυτόχρονης προστασίας ευρύτερων περιοχών με ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.
  5. Έργα εγκαταστάσεων τουριστικών και αλιευτικών λιμένων – καταφυγίων και ναυταθλητισμού (Απόλλωνας, Λιώνας, Μουτσούνα, Βόλακας, Πάνερμος κ.λπ.).

Οι κτιριακές υποδομές στο σύνολό τους, μετά την αποτύπωση και καταγραφή ελλείψεων στη λειτουργία ή των αναγκών σε συντήρηση, θα ελεγχθούν και ως προς την αντισεισμική τους θωράκιση και θα αποδοθούν προς χρήση ή επανάχρηση.

Οι εξορυκτικές δραστηριότητες τέλος στην ορεινή Νάξο με τις υπάρχουσες υποδομές, θα αποτελέσουν τη βάση νέων αναπτυξιακών προοπτικών με τη συνέχιση αξιοποίησης των αποθεμάτων σμύριδας, αλλά και των εγκαταλελειμμένων στοών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή.

Η διαχείριση των απορριμμάτων θα σχεδιαστεί εξ αρχής, στα πλαίσια εφαρμογής του εθνικού και του περιφερειακού σχεδίου δράσης. Θα εκπονηθεί άμεσα τοπικό (δημοτικό) σχέδιο δράσης (έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το Δεκέμβρη 2016), με στόχο τη διαλογή στην πηγή με τέσσερα ρεύματα και την κομποστοποίηση του οργανικού μέρους.  Θα καθοριστούν τα λεγόμενα Πράσινα Σημεία και τα Μικρά Πράσινα Σημεία μέσα στην πόλη της Νάξου και τους οικισμούς.