ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

  1. Στήριξη της μεταποίησης και προβολή των προϊόντων της τοπικής βιοτεχνίας
  2. Υποστήριξη των γυναικείων συνεταιρισμών, προβολή και ανάδειξη της τοπικής υφαντικής τέχνης
  3. Αξιοποίηση της σμύριδας, σε συνεργασία με τα σωματεία τους και μαρμάρου, καθώς και των ορυκτών πόρων (προσδιορισμός λατομικών δράσεων)