Ανάπτυξη και Χωροταξία

Στη δημοτική παράταξη ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ θεωρούμε ότι Ανάπτυξη είναι η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας των νησιών μας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό, ανθρωπογενές, οικιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Είναι η κατασκευή έργων και υποδομών για τις ανάγκες μας και την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων μας, στην κλίμακα και στα όρια της φέρουσας ικανότητας των νησιών μας. Είναι έργα για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και πολιτισμικών μας πόρων, έργα για τις μετακινήσεις και την επικοινωνία των συμπολιτών μας, έργα για την παιδεία την υγεία τον αθλητισμό, έργα για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου μας χρόνου και τέλος έργα για την ποιότητα της ζωής μας.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η Χώρα, τα περισσότερα χωριά της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων διέρρηξαν τον συνεκτικό ιστό τους, διαχύθηκαν χωρίς σχεδιασμό μέσα στον αγροτικό τους περίγυρο. Χωρίς δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, αθλητικούς χώρους, κεντρικούς οδικούς άξονες, πεζόδρομους και  χώρους για εκπαιδευτήρια και νοσηλευτικές μονάδες. Η τουριστική έκρηξη οδήγησε στην αναρχία σ’ όλους τους τομείς.

Η απερχόμενη δημοτική αρχή απέτυχε τραγικά να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.

Κλειδί γι αυτά, πρώτη μας προτεραιότητα, αποτελεί ο χωροταξικό μας σχεδιασμός σε επίπεδο δήμου. Γιατί η Χωροταξία έχει άμεση σχέση με την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Θα προκύψει μετά από διαβούλευση και θα έχει σχέση με την απόλυτη κάλυψη των αναγκών των συμπολιτών μας και όσων επισκέπτονται τα νησιά του Δήμου μας.

Στα πλαίσια των προσφάτως νέων θεσμοθετημένων διαδικασιών για την χωροταξία και την πολεοδομία, είναι δυνατόν οι μελετητές να οδηγηθούν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, με στόχο την ολοκλήρωση των χωροταξικών σχεδίων στην επικράτεια του Δήμου εντός τριετίας.

Με την  ολοκλήρωση αυτών των μελετών για όλη την επικράτεια του Δήμου, θα έχουν  καθοριστεί επακριβώς οι χρήσεις γης στις εκτός σχεδίου περιοχές, για όλες τις δραστηριότητες. Στον ίδιο σχεδιασμό θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις πολυάριθμες περιοχές φυσικού ή ιδιαιτέρου κάλλους, την προστασία της χλωρίδας και άγριας πανίδας, τους προστατευόμενους παραδοσιακούς οικισμούς και την διαφύλαξη του παραδοσιακού δομημένου περιβάλλοντος, ως στοιχεία «τουριστικού προϊόντος».

Στα πλαίσια μιας ήπιας και Αειφόρου ανάπτυξης, που  θα σχεδιαστεί με καθαρά επιστημονικά κριτήρια  και θα σέβεται τον Κυκλαδίτη και το περιβάλλον του, θα επανεξεταστεί η αναγκαιότητα  νέων διανοίξεων για την κατασκευή δρόμων και λοιπών υποδομών (άρδευσης και ενέργειας) σε περιοχές με δράσεις που μπορούν να αναβαθμίσουν το τοπικό ΑΕΠ, θα σχεδιασθεί η  χωροθέτηση και η κατασκευή νέου  Λιμανιού, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους και των χώρων στάθμευσης, ο εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου, η αναγκαιότητα και η θέση ενεργειακών πάρκων. Θα έχουν τεθεί έτσι οι κανόνες για την άσκηση δραστηριοτήτων Πρωτογενούς παραγωγής με αυτές του Τουρισμού, καθώς και η αλληλεξάρτηση αυτών με την μεταποίηση και τις συγκοινωνίες.